Ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn chỉ đạo Đảng bộ TPHCM đến hết Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.   Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội
Lên top