TPHCM giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 còn 8%/năm

TPHCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh tế còn 8%/năm trong giai đoạn 2020-2025.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh tế còn 8%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Anh Tú
TPHCM điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh tế còn 8%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Anh Tú
Lên top