Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

TPHCM không thiếu tiền và nguồn lực, chỉ thiếu cơ chế chính sách phù hợp

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Lên top