Đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Lên top