Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét một số nội dung liên quan tới công tác cán bộ.

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

. |

Ngày 16.5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện, bồi đắp nguyên khí quốc gia

Vương Trần |

Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

Cần Thơ triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XI

MỸ LY |

Ngày 31.10, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Trung ương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6-6,5%

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 20.10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung ương thảo luận Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách xã hội

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Tiền Giang tôn vinh 83 công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Thành Nhân |

Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Nhân dân là trung tâm, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất

Minh Bằng |

20 năm trước, chỉ trong ngày 12.3.2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng đánh số từ 23, 24, 25, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX). Dù tên gọi khác nhau, nhưng mục đích cốt lõi của các Nghị quyết này là xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo các cấp

. |

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương (từ 15 đến sáng 17.5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã thành công tốt đẹp. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu tổng kết hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác cán bộ phải có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hoá quốc"

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, trong công tác tổ chức, cán bộ, phải có ý chí, quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hóa quốc"!; "đừng thấy đỏ tưởng là chín"!”.

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ "tự soi, tự sửa"

. |

Ngày 15.5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Ban Bí thư khai trừ Đảng hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Vương Trần |

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao; Lê Ngọc Hưng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Mai Đình Định - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai, Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Chuẩn bị lộ trình cải cách tiền lương, có ưu đãi trọng dụng nhân tài

Vương Trần |

Bộ Chính trị yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.