Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tiền Giang tôn vinh 83 công nhân, viên chức, lao động và cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Thành Nhân |

Ngày 10.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cán bộ Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Nhân dân là trung tâm, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất

Minh Bằng |

20 năm trước, chỉ trong ngày 12.3.2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng đánh số từ 23, 24, 25, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX). Dù tên gọi khác nhau, nhưng mục đích cốt lõi của các Nghị quyết này là xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo các cấp

. |

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương (từ 15 đến sáng 17.5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã thành công tốt đẹp. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu tổng kết hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác cán bộ phải có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hoá quốc"

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, trong công tác tổ chức, cán bộ, phải có ý chí, quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hóa quốc"!; "đừng thấy đỏ tưởng là chín"!”.

Tổng Bí thư: Lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ "tự soi, tự sửa"

. |

Ngày 15.5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Ban Bí thư khai trừ Đảng hàng loạt nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Vương Trần |

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao; Lê Ngọc Hưng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Mai Đình Định - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai, Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Chuẩn bị lộ trình cải cách tiền lương, có ưu đãi trọng dụng nhân tài

Vương Trần |

Bộ Chính trị yêu cầu chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung ương quyết định nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Vương Trần |

Hôm nay (1.3), Ban Chấp hành Trung ương đã họp và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức Công đoàn Đà Nẵng góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển đất nước

Phạm Đông |

Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” - có một ý nghĩa rất quan trọng đối với thực tiễn, đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy. Trong khi đó, Nghị quyết số 20-NQ/TW khoá XIII nhìn nhận kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Vương Trần |

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV đã phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng 8,89%, cao nhất trong những năm gần đây

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội sẽ thảo luận, cho ý kiến thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vừa được ban hành thời gian qua.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Thuỳ Dung |

Ngày 15.12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19-NQ/TW).