Công ty Cổ phần TRAPHACO:

Luôn xác định nguồn nhân lực là nguyên khí của doanh nghiệp

Phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần TRAPHACO. Ảnh: Việt Lâm
Phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần TRAPHACO. Ảnh: Việt Lâm
Phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần TRAPHACO. Ảnh: Việt Lâm
Lên top