Tập đoàn Vingroup:

Đào tạo nguồn nhân lực bền vững để phát triển doanh nghiệp

Kỹ thuật viên thuộc Tập đoàn Vingroup làm việc trong Nhà máy VinFast. Ảnh: Đỗ Phương
Kỹ thuật viên thuộc Tập đoàn Vingroup làm việc trong Nhà máy VinFast. Ảnh: Đỗ Phương
Kỹ thuật viên thuộc Tập đoàn Vingroup làm việc trong Nhà máy VinFast. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top