Chân dung 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh BQP
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh BQP
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ảnh BQP
Lên top