Bộ Quốc phòng thông tin kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Hình ảnh lễ giao nhận quân năm 2020 tại thành phố Hà Nội. Ảnh LDO
Hình ảnh lễ giao nhận quân năm 2020 tại thành phố Hà Nội. Ảnh LDO
Hình ảnh lễ giao nhận quân năm 2020 tại thành phố Hà Nội. Ảnh LDO
Lên top