Giao nhận quân 2020: Hàng vạn tân binh được kiểm tra chặt chẽ về sức khoẻ

Thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top