Trao Quyết định thăng quân hàm cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lên top