Nghệ An: Khen thưởng 8 đơn vị tích cực tham gia thi tìm hiểu Bộ Luật Lao động 2019

LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho 8 đơn vị có thành tích trong hoạt động công đoàn quý IV năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho 8 đơn vị có thành tích trong hoạt động công đoàn quý IV năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng
LĐLĐ tỉnh trao thưởng cho 8 đơn vị có thành tích trong hoạt động công đoàn quý IV năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top