COVID-19 thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân

Khu giao hàng online nhộn nhịp tại các hệ thống siêu thị. Ảnh: Nguyên Nhi
Khu giao hàng online nhộn nhịp tại các hệ thống siêu thị. Ảnh: Nguyên Nhi
Khu giao hàng online nhộn nhịp tại các hệ thống siêu thị. Ảnh: Nguyên Nhi
Lên top