Chủ tịch Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Ảnh: TG
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Ảnh: TG
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố. Ảnh: TG
Lên top