Tiếp tục ghi nhận biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ trên các ca COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top