7 bệnh viện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Khử khuẩn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Hải Nguyễn
Khử khuẩn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Hải Nguyễn
Khử khuẩn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top