Đại hội VFF trì hoãn đến bao giờ?

Những vấn đề nhân sự khiến Đại hội VFF kéo dài. Ảnh: H.A
Những vấn đề nhân sự khiến Đại hội VFF kéo dài. Ảnh: H.A
Những vấn đề nhân sự khiến Đại hội VFF kéo dài. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM