WHO khuyến cáo tối ưu hóa dùng máy thở để điều trị COVID-19 hiệu quả

Các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc hôm 1.3. Ảnh: Straits Times.
Các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc hôm 1.3. Ảnh: Straits Times.
Các nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc hôm 1.3. Ảnh: Straits Times.
Lên top