Hàn Quốc: Em bé 45 ngày tuổi xét nghiệm dương tính với COVID-19

Em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ nhà thờ Shincheonji trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters
Em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ nhà thờ Shincheonji trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters
Em bé 45 ngày tuổi, con trai một tín đồ nhà thờ Shincheonji trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top