Trung Quốc: Lần đầu ghép phổi cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, Trung Quốc đã tiến hành phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 nặng, mở ra tia hy vọng mới cho nhiều người bệnh COVID-19. Ảnh: CGTN
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, Trung Quốc đã tiến hành phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 nặng, mở ra tia hy vọng mới cho nhiều người bệnh COVID-19. Ảnh: CGTN
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, Trung Quốc đã tiến hành phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 nặng, mở ra tia hy vọng mới cho nhiều người bệnh COVID-19. Ảnh: CGTN
Lên top