WHO: Thế giới nên học hỏi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Chuyến công tác Trung Quốc của ông Aylward cùng các chuyên gia từ WHO diễn ra vào đầu tháng 2 nhằm tìm hiểu những bài học kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: SCMP
Chuyến công tác Trung Quốc của ông Aylward cùng các chuyên gia từ WHO diễn ra vào đầu tháng 2 nhằm tìm hiểu những bài học kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: SCMP
Chuyến công tác Trung Quốc của ông Aylward cùng các chuyên gia từ WHO diễn ra vào đầu tháng 2 nhằm tìm hiểu những bài học kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh: SCMP
Lên top