Vaccine Pfizer sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Lọ vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP/Getty
Lọ vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP/Getty
Lọ vaccine COVID-19 của Pfizer. Ảnh: AFP/Getty
Lên top