Sự nguy hiểm của biến thể Delta Plus

Biến thể Delta Plus được phân loại là biến thể đáng lo ngại. Ảnh: AFP
Biến thể Delta Plus được phân loại là biến thể đáng lo ngại. Ảnh: AFP
Biến thể Delta Plus được phân loại là biến thể đáng lo ngại. Ảnh: AFP
Lên top