Israel phát hiện 10 ca nhiễm chủng đột biến nguy hiểm của biến thể Delta

Chủng AY.3 có khả năng né hệ thống miễn dịch. Ảnh: AFP/Getty
Chủng AY.3 có khả năng né hệ thống miễn dịch. Ảnh: AFP/Getty
Chủng AY.3 có khả năng né hệ thống miễn dịch. Ảnh: AFP/Getty
Lên top