Thuốc điều trị COVID-19 của AstraZeneca hiệu quả khả quan

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP
Lên top