Dùng vaccine AstraZeneca để đối chứng tính sinh miễn dịch vaccine COVIVAC

Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC
Vaccine COVIVAC của IVAC. Ảnh: IVAC
Lên top