Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP
Lên top