Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Hải quân Mỹ

Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên được triển khai trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên được triển khai trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Đội tiêm kích tàng hình tối tân F-35C đầu tiên được triển khai trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
Lên top