Trung Quốc: 5 ngày liên tiếp, số ca xuất viện vượt ca nhiễm mới COVID-19

Số ca xuất viện vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 ở Trung Quốc trong 5 ngày liên tiếp. Ảnh: Xinhua
Số ca xuất viện vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 ở Trung Quốc trong 5 ngày liên tiếp. Ảnh: Xinhua
Số ca xuất viện vượt qua số ca nhiễm mới COVID-19 ở Trung Quốc trong 5 ngày liên tiếp. Ảnh: Xinhua
Lên top