Thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

Tàu Diamond Princess ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp do COVID-19. Ảnh: AP
Tàu Diamond Princess ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp do COVID-19. Ảnh: AP
Tàu Diamond Princess ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp do COVID-19. Ảnh: AP
Lên top