Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: China Daily
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: China Daily
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: China Daily
Lên top