Trạm Vũ trụ Quốc tế kích hoạt báo động vì mùi khói bí ẩn

Module trạm vũ trụ và tàu vũ trụ của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ở quỹ đạo phía trên Châu Phi khu vực giáp Ấn Độ Dương. Ảnh: NASA
Module trạm vũ trụ và tàu vũ trụ của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ở quỹ đạo phía trên Châu Phi khu vực giáp Ấn Độ Dương. Ảnh: NASA
Module trạm vũ trụ và tàu vũ trụ của Nga cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS ở quỹ đạo phía trên Châu Phi khu vực giáp Ấn Độ Dương. Ảnh: NASA
Lên top