NASA chia sẻ hình ảnh khủng khiếp về bão Larry chụp từ ISS

Hình ảnh bão Larry chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Hình ảnh bão Larry chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Hình ảnh bão Larry chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Lên top