Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Sông băng Upsala đang tan ở Patagonia do phi hành gia Thomas Pesquet chụp. Ảnh: ESA/NASA
Sông băng Upsala đang tan ở Patagonia do phi hành gia Thomas Pesquet chụp. Ảnh: ESA/NASA
Sông băng Upsala đang tan ở Patagonia do phi hành gia Thomas Pesquet chụp. Ảnh: ESA/NASA
Lên top