Tổng thống Trump xem xét ân xá Edward Snowden

Edward Snowden. Ảnh: AFP
Edward Snowden. Ảnh: AFP
Edward Snowden. Ảnh: AFP
Lên top