Ông Trump lệnh cho ByteDance Trung Quốc bán TikTok ở Mỹ trong 90 ngày

Tổng thống Donald Trump ký lệnh mới liên quan tới TikTok ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump ký lệnh mới liên quan tới TikTok ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump ký lệnh mới liên quan tới TikTok ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top