Tìm thấy tu viện mất tích của nữ hoàng quyền lực thế kỷ 8 ở Anh

Các nhà khảo cổ đang tiến hành khai quật tại địa điểm. Ảnh: University of Reading
Các nhà khảo cổ đang tiến hành khai quật tại địa điểm. Ảnh: University of Reading
Các nhà khảo cổ đang tiến hành khai quật tại địa điểm. Ảnh: University of Reading
Lên top