Sự kiện đại tuyệt chủng bí ẩn gần như xóa sổ cá mập cổ đại

Cá mập cổ đại gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng bí ẩn ở thế Trung Tân cách đây 19 triệu năm. Ảnh: AFP
Cá mập cổ đại gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng bí ẩn ở thế Trung Tân cách đây 19 triệu năm. Ảnh: AFP
Cá mập cổ đại gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong sự kiện tuyệt chủng bí ẩn ở thế Trung Tân cách đây 19 triệu năm. Ảnh: AFP
Lên top