Cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc tiếp tục cứu trợ ở Afghanistan

Trẻ em gần một khu trại dành cho người di dời trong nước ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trẻ em gần một khu trại dành cho người di dời trong nước ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trẻ em gần một khu trại dành cho người di dời trong nước ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top