Tiểu hành tinh 10 tỉ tỉ USD đắt giá hơn thế

Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Lên top