Tình cờ phát hiện hành tinh nhiều nước hơn Trái đất

Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/Getty
Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/Getty
Hành tinh Nu2 Lupi d trong một hệ sao cách Trái đất khoảng 50 năm ánh sáng. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/Getty
Lên top