Tàu thăm dò NASA khoan vào sao Hỏa

Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA lần đầu khoan vào hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA lần đầu khoan vào hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA lần đầu khoan vào hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Lên top