Nghiên cứu mới đảo ngược nguồn gốc tiểu hành tinh trị giá 10 tỉ tỉ USD

Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh 16 Psyche. Ảnh: NASA
Lên top