Phát hiện kinh ngạc ở tiểu hành tinh gần Trái đất

Đá trên tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: NASA/JAXA
Đá trên tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: NASA/JAXA
Đá trên tiểu hành tinh Ryugu. Ảnh: NASA/JAXA
Lên top