Thêm thành phố ở Trung Quốc phát hiện ca COVID-19 ở sân bay

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top