Chiêm ngưỡng cầu đường sắt xuyên biên giới Nga - Trung Quốc dài hơn 2.200m

Cầu đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nga Đồng Giang-Nizhneleninskoye. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cầu đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nga Đồng Giang-Nizhneleninskoye. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cầu đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc-Nga Đồng Giang-Nizhneleninskoye. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top