Những điều cần biết về vaccine COVID-19 Hayat-Vax của UAE

Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh:  G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Vaccine Hayat-Vax của UAE. Ảnh: G42 Healthcare/Julphar
Lên top