Thái Lan mở cửa cho du khách từ tháng 11

Thái Lan mở cửa cho du khách đã tiêm chủng từ một số quốc gia trong danh sách có nguy cơ thấp từ 1.11. Ảnh: AFP
Thái Lan mở cửa cho du khách đã tiêm chủng từ một số quốc gia trong danh sách có nguy cơ thấp từ 1.11. Ảnh: AFP
Thái Lan mở cửa cho du khách đã tiêm chủng từ một số quốc gia trong danh sách có nguy cơ thấp từ 1.11. Ảnh: AFP
Lên top