Bộ Ngoại giao Việt Nam trao 3 tỉ đồng ủng hộ chống dịch COVID-19

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch và quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch và quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng tiền quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch và quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top