Israel có khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% với biến thể Delta

Công ty Israel chế khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% trước biến thể Delta. Ảnh: Sonovia
Công ty Israel chế khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% trước biến thể Delta. Ảnh: Sonovia
Công ty Israel chế khẩu trang chống COVID-19 hiệu quả 99,95% trước biến thể Delta. Ảnh: Sonovia
Lên top